اس ام اس های جدید بی معرفتی

نظرات 0

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند!

وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

.
.
.

نمیدونم گنجشکها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگرو میشناسند ونمی دانم که چند نفرشبیه من هستند که تو دیگه منو نمیشناسی!

.
.
.

مشترک گرامی!

یادآوری می شود: بنزین گرون شده ، نه اس ام اس !

.
.
.

برای سلامتی آن‌هایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات

.
.
.

اگه پیام نمی دی زنگ بزن ، زنگ نمی زنی سر بزن ، اگه سر نمی زنی در بزن فرار کن

.
.
.

می دونی فرق تو با اهنگ گوشی چیه ، اهنگ زنگ می رنه اما تو یه اس ام اس هم نمی دی !!!!

.
.
.

اگه کوه باشی بلندی ، اگه دریا باشی روانی ، اگه رود باشی درازی ، اگه اسمون باشی وسیعی ، اگه اگه ادم باشی یه اس ام اس میفرستی! ! ! ! !

.
.
.

زهر دوست از زهر عقرب بدتر است ، پس بزن عقرب که دردش کمتر است

.
.
.

ای دوست نزن زخم زبان جای نصیحت / بگذار ببارد بر سرم سنگ مصیبت

.
.
.

مشترک گرامی : یاد آور میشود که SMS فقط برای خواندن نیست

گاهی هم میشود پاسخ داد !

(ایرانسل!)

.
.
.

دانشمندان تشخیص دادن علت نود و نه درصداز بی وفایی ها
.
.
.
.

بی شارژیه !

.
.
.

مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی.

.

.

طرح شرمنده کردن دوستان

.
.
.

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند

پر طاووس گران است به کرکس ندهند

.
.
.

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه

.

.

.

چطوری پنجره؟

.
.
.

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند

.
.
.

من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم چون ندارم همدمی بازیچه دلها شدم

.
.
.

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا

که سخت مشغول شطرنج زندگی اند

و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

.
.
.

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید

زنده

باد

رفیق

با معرفت !

.
.
.

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم

ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم

از زشتى کردار دگر خسته شدیم

محتاج دو پیمانه مى معرفتیم