اس ام اس ارسالی از محمد

نظرات 0

۱۶ شهریور ۵۲ شش یعنی سه ضرب دو/ شانزده شهریور پنجاه و دو/ شش یعنی پرسپولیسی زنده است/ هر کسی آبی شود بازنده است/ شش یعنی ای قرمز نمیر/ سر میگیرد هر آبی به زیر/