شماره حساب کمک به زلزله زدگان اذربایجان شرقی

نظرات 0

کمک های نقدی :
* حساب 99999 به نام جمعیت هلال احمر نزد بانک ملی ایران

* شماره حساب 0105583144002 به نام کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) نزد بانک ملی
* بنیاد کودک به شماره حساب 0101017524000 بانک ملی ایران به نام موسسه خیریه رفاه کودک و شماره حساب شبا IR750170000000101017524000
* کمک از طریق پرداخت آنلاین (بخش خصوصی): وب‌سایت نت‌برگ